Proizvodi
Nazad na proizvode

OPŠTI USLOVI PRODAJE ROBE NA DALJINU – UGOVOR O KUPOPRODAJI

I. Uvod

1.1 Opštim uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke i montaže robe,  pravo na reklamaciju za kupljenu robu, kao i uslove raskida ugovora zaključenog na daljinu. Kupovinom putem sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima on line kupovine definisanim ovim Ugovorom.

1.2 Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe ugovora pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde, u ugovoru, navedene uslove.

1.3 Opšti uslovi prodaje – kupoprodajni ugovor je dostupan i može se zaključiti samo na srpskom jeziku.

II. Cene i načini plaćanja

2.1 Cene za proizvode su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost u iznosu od 20 %. Usluga isporuke robe na adresu kupca je besplatna za kupovinu robe u vrednosti iznad 10.000din, a ispod 10.000 din se naplaćuje 1.000din. Usluga montaže proizvoda je moguća samo za kupovine veće od 5.000,00 dinara i naplaćuje se 10% od vrednosti artikla koji se montira. Usluga montaže za tapacirani nameštaj  -dvosedi, trosedi, ugaone garniture, TDF garniture, francuski ležajevi i tapacirani kreveti samci naplaćuje se 1.200din po komadu. Usluga montaže se ne naplaćuje za fotelje, dušeke, taburiće i drvene trpezarijske stolice.

2.2 Poručene proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete platiti na sledeće načine:

2.2.1 platnim karticama (VISA, Maestro , Master Card i American Express)

2.2.2 plaćanjem preko računa

2.2.3 plaćanje pouzećem

2.3 U zavisnosti od odabranog načina plaćanja postupak je sledeći:

1. Plaćanje preko VISA, Maestro , Master Card i American Express metoda plaćanja

Prilikom poručivanja možete izvršiti plaćanje platnim karticama unošenjem podataka sa kartice u za to predviđena polja, pri čemu se Kupac automatski upućuje na Online Payment modul Banke Intesa. Prodavac zadržava pravo da proveri ispravnost ili validnost debitne ili kreditne kartice, kao i podatke o kupcu. Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Ni u jednom trenutku sistem Prodavca nema pristup osetljivim podacima o platnoj kartici Kupca, pa samim tim Forma Ideale d.o.o. (Prodavac) ne može biti odgovorna za zloupotrebu istih. Plaćanje platnim karticama isključuje druge oblike plaćanja kod jedne iste porudžbine.

U slučaju plaćanja platnim karticama prilikom kupovine na daljinu  moguće je koristiti pogodnost odloženog plaćanja na period do 12 meseci.

2. Plaćanje preko računa

Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije, ili putem mobilnog bankarstva.

3. Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem Vašu narudžbinu plaćate u gotovini prilikom isporuke neposredno licu ovlašćenom od strane Forma Ideale d.o.o. koje robu isporučuje. Nije moguće plaćanje stranim valutama.

Ukoliko ste odabrali da Vašu porudžbinu platite gotovinom prilikom isporuke, potrebno je da pripremite tačan novčani iznos za plaćanje.

2.4. Prilikom poručivanja moguće je izabrati više različitih načina plaćanja, osim kada je plaćanje preko VISA, Maestro , Master Card,  i American Express metoda plaćanja.

III. Poručivanje i zaključivanje ugovora

3.1 Poručivanje robe "On line" se vrši putem sajta na način definisan u delu ''Uslovi kupovine robe''. Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe.

3.2 Poručivanje robe putem „On line“ prodavnice mogu vršiti fizička i pravna lica uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije.

Fizička lica mogu iskoristiti popust od 5 % na osnovu kartice lojalnosti unošenjem broja loyalty kartice prilikom porudžbine.

Pravna lica i preduzetnici nemaju pravo na korišćenje loyalty popusta.

Ako predračun glasi na fizičko lice uplata ne sme biti izvršena sa tekućeg računa pravnog lica ili preduzetnika.

3.3 Pri poručivanju robe „On line“ molimo Vas da imate u vidu činjenicu da može doći do razlike u nijansama boja proizvoda prikazanih na Vašem ekranu i stvarnog izgleda proizvoda zbog reprodukcija boja na ekranu.

IV. Uslovi kupovine robe

4.1 Kupac ima mogućnost da se na zvaničnom sajtu "Forma Ideale" d.o.o. www.formaideale.rs (u daljem tekstu Prodavac) registruje pre same kupovine. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na linku Login, a na način defnisan "Uputstvom za zaključivanje ugovora – kupovinu". Registracija nije uslov za obavljanje kupovine, odnosno Kupac može izvršiti kupovinu I bez registracije.

4.2 Kupac registracijom potvrđuje sledeće:

1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine i odrebe ugovora o prodaji

2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka

3. da daje izričitu saglasnost da Forma Ideale d.o.o. može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosi obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe ispunjenja obaveza po zaključenom ugovoru o kupoprodaji. Detaljnije možete pogledati u delu Politika privatnosti.

V. Način, uslovi i rokovi isporuke i montaže

5.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od  ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe. Obaveza Kupca je da obezbedi nesmetan prilaz do objekta u koji se kupljena roba isporučuje, parking i istovarno mesto, kao i da obezbedi dovoljan prostor da se roba isporuči do željene prostorije (širina i visina glavnog ulaza, hodnika, stepeništa i ostalih prolaza i vrata na putanji). Ukoliko ne postoje uslovi za isporuku robe do željene prostorije, Prodavac je u obavezi da isporuku izvrši do najbliže moguće pozicije.

5.2 Kupac se uz isporuku može odlučiti i za montažu kupljenog nameštaja. Kupac je u obavezi da, prilikom montaže, obezbedi dovoljno prostora za montažu ( min 3 x 3,5 m) kako bi se ista brzo i efikasno izvršila. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da montira isporučenu robu. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije možete kontaktirati našu korisničku podršku ili prodavce u maloprodajnim salonima.

Isporučena roba se u prostorijama Kupca montira samo u položenom stanju, osim ako nije drugačije predviđeno šemom montaže. Montažerske ekipe Prodavca nisu u obavezi da, usled neadekvatne veličine prostorije, nameštaj montiraju u uspravnom položaju (sem ako to nije predviđeno šemom montaže). Prodavac istovremeno vrši isporuku i montažu robe. Naknadna montaža nije obaveza Prodavca.   

Ukoliko Kupac sam preuzima robu u paketu, a samim tim  i samostalno obezbeđuje montažu preuzete robe, u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu. Roba koja je namontirana protivno uputstvu za montažu i neadekvatnim alatom ne podleže garanciji.

Uslovi montaže

Kupac je u obavezi da, prilikom montaže, obezbedi dovoljno prostora za montažu (min 3m x 3,5 m) kako bi se ista brzo i efikasno izvršila. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da montira isporučenu robu.

Isporučena roba se u prostorijama Kupca montira samo u položenom stanju, osim ako nije drugačije predviđeno šemom montaže. Montažerske ekipe Prodavca nisu u obavezi da, usled neadekvatne veličine prostorije, nameštaj montiraju u uspravnom položaju (sem ako to nije predviđeno šemom montaže). Prodavac istovremeno vrši isporuku i montažu robe. Naknadna montaža nije obaveza Prodavca.   

Ukoliko Kupac sam preuzima robu u paketu, a samim tim  i samostalno obezbeđuje montažu preuzete robe, u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu. Roba koja je namontirana protivno uputstvu za montažu i neadekvatnim alatom ne podleže garanciji.

Prodavac prodaje laminat isključivo na paket, i ne pruža uslugu montaže laminata.

Iz tehničkih razloga, ekipe montažera Prodavca ne montiraju ogledala, čiviluke, ormare, viseće kuhinjske elemente i slične delove, na zid u prostoriji kupca, odnosno ne vrše njihovo pričvršćivanje za zid. Takođe se ne vrši ni montaža sudopera, montaža radnih ploča ni priključak kuhinjskih elemenata na vodovodnu instalaciju u objektu Kupca.

Kada se ugrađuje sudopera, Kupac se mora pridržavati dostavljenog Uputstva i silikonom zaštititi sve nekantovane delove iverice od prodiranja vode inače ne ostvaruje pravo na otklanjanje nesaobraznosti usled pojave vlage u iverici.

Prilikom samostalnog preuzimanja robe Kupac je u obavezi da proveri sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

5.3 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbenice.U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Forma Ideale d.o.o. zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije.

5.4 Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane Forma Ideale d.o.o. ili firmi koje su angažovane od strane Forma Ideale d.o.o. koje po ugovoru ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

5.5 Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno u roku koji je naznačen prilikom poručivanja artikla i koji je kupcu naveden u okviru potvrde porudžbine, a od momenta izvršene uplate, odnosno od potvrđivanja porudžbine za slučaj plaćanja pouzećem. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana, Prodavac će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i prezime lica koje je pokušalo dostavu robe. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane  Prodavca.

5.6 Prilikom isporuke robe Prodavac je u obavezi da Kupcu dostavi fiskalni račun i izveštaj sa isporuke i montaže na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

5.7 Montaža artikala je moguća isključivo u prostoriji Kupca gde ista nakon montaže i ostaje. Usluga montaže za tapacirani nameštaj  -dvosedi, trosedi, ugaone garniture, TDF garniture, francuski ležajevi i tapacirani kreveti samci naplaćuje se 1.200din po komadu. Usluga montaže se ne naplaćuje za fotelje, dušeke, taburiće i drvene trpezarijske stolice.

5.8 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa Zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.  Ukoliko je Prodavac izvršio uslugu montaže kupljenog proizvoda u prostorijama Kupca, Prodavac je dužan da iz prostorija Kupca ukloni ambalažu i odloži je u skladu sa Zakonom.

5.9 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

5.10 Prilikom preuzimanja robe iz dostavnog vozila Forma Ideale d.o.o., Prodavac je u obavezi da obezbedi dovoljan broj lica koja će izvršiti istovar i manipulaciju robom.

VI. Saobraznost robe i reklamacije

6.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na licu mesta prilikom isporuke, sajtu putem email-a prijem.reklamacije@formaideale.rs ili telefonom za reklamacije 0800 034 036. Telefonski poziv je besplatan.

6.2 Prodavac je odgovoran za evenutalnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljenu robu na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke robe.

6.3 Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.

6.4 Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće niti popravkom niti zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

6.5 U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Maestro , Master Card i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

U slučaju plaćanja pouzećem ili uplatom na tekući račun prodavca, prodavac će kupcu izvršiti povraćaj sredstava uplatom na tekući račun kupca. Kupac je u obavezi da dostavi broj tekućeg računa na koji treba izvršiti povrat novca.

6.6 Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od 30 dana  od dana prijave reklamacije Prodavcu.

6.7 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi isključivo uz dokaz o kupovini u smislu Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik RS”, br.88/21), i to uz dostavu kupoprodajnog ugovora, fiskalnog isečka, kopije računa, izvoda banke, slipa kartice, generisane fakture i slično koje je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

6.8 Detaljnije o uslovima i načinu izjavljivanja reklamacije možete pogledati na zvaničnom sajtu Forma Ideale u delu Reklamacije.

 

VII. Uslovi za odustanak od ugovora

7.1 U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac može u roku od 14 dana od dana kada je primio robu jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga raskida. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca, uplaćena sredstva će biti vraćena na račun kupca, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavac primio obrazac za odustanak,  uz zadržavanje nadoknade za  sve neposredne troškove vraćanja robe na adresu prodavca u skladu sa Odlukom Prodavca (Odluka o troškovima prevoza I povrata robe)

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora kao i adresu na koju može poslati izjavu o odustanku od ugovora Kupac može pronaći na zvaničnom sajtu “Forma Ideale” doo u delu “Internet prodavnice”. Prodavac će bez odlaganja obavestiti Kupca u pisanoj formi, o prijemu obrasca za odustanak.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, odnosno dok Kupac ne omogući Prodavcu da preuzme robu nazad.

Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Kupac je odgovoran i ukoliko dođe do umanjene vrednosti vraćene robe nastale kao posledica neadekvatnog rukovanja robom dužan je da Prodavcu nadoknadi eventualnu štetu na robi.

7.2 Ukoliko neka od odredbi ovih opštih uslova postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih uslova kao celine.

7.3 Na odnose nastale putem on line kupovine između Prodavca i Kupca se primenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

7.4 U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, biće nadležan  stvarno nadležni sud u Kragujevcu.

VIII. Vlasnička prava i informacije o prodavcu

8.1 Bilo koja upotreba ovog sajta ili opštih uslova prodaje Forma Ideale, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Forma Ideale d.o.o. je zabranjeno.

8.2 Osnovni podaci o prodavcu Forma Ideale su:

Preduzeće za proizvodnju i promet nameštaja „Forma Ideale“ d.o.o.

34 000 Kragujevac, Ul.Skladišni centar 13, maloprodajni objekat „Salon On line Kragujevac“ sa adresom Industrijska zona bb, 34000 Kraguejvac

Matični broj: 17546830
PIB: 103251239
Broj rešenja o registraciji u APR-u: BD.5003/2005

Tekući račun: 160-107619-35 kod Banca Intesa a.d.
Telefon: 034/308-100, fax: 034/308-142

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem on line prodavnice možete nam pisati na e-mail: komentari@delete-me.formaideale.rs


OBAVEŠTENJE

Popunjavanjem narudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja Ugovora obavešten o:

1. osnovnim obeležjima proizvoda

2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca

3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca

4. načinu plaćanja i roku isporuke i montaže, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca

5. postojanju prava Kupca na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni

6. podršci koju Prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim obavezama obe strane i uslovima pod kojima Kupac može ostvariti pravo na ugovorne obaveze Prodavca

7. da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, i to u skladu sa rokovima definisanim Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021).

8. da putem linka može da prepozna, uskladišti i reprodukuje konačan tekst budućeg Ugovora

9. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Narudžbenicu

10. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku

11. da su Opšti Uslovi koje je Kupac pročitao sastavni deo Ugovora, a sa kojima je saglasan što potvrđuje slanjem porudžbenice.

Odluka o troškovima prevoza I povrata robe

Trenutna verzija Vašeg pretraživača ne podržava sajt formaideale.rs

Potrebno je instalirati najnoviju verziju pretraživača.

Na zvaničnim sajtovima možete potražiti najnoviju verziju pretraživača.

edge chrome firefox safari
Pridružite se našem Viber kanalu

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga u skladu sa Politikom privatnosti. Nastavkom korišćenja našeg sajta, slažete se sa upotrebom kolačića.

Slažem se