Proizvodi
Nazad na proizvode

Prijavite Vašu reklamaciju

Ukoliko imate reklamaciju na artikle kupljene u salonima ili prodajnim mestima Forma Ideale, popunite prijavu u nastavku (nakon prihvatanja izjave o saglasnosti). Na ovaj način će Vaša reklamacija biti najbrže obrađena u zavisnosti od kvaliteta informacija i slika koje ostavite.

Reklamaciju možete prijaviti ili proveriti status već postojeće reklamacije i pozivom na besplatni broj našeg call centra 0800-034-036, radnim danima od 9 do 21h i subotom od 9 do 18h ili pošaljite mail na prijem.web.reklamacija@formaideale.rs i naša služba za reklamacije će se potruditi da Vam u što kraćem roku reši reklamaciju ukoliko je opravdana.

Formular i pomenuti mail je namenjen isključivo komunikaciji za prijavu reklamacija. Sav ostali sadržaj će biti automatski brisan uključujući sve njegove podatke

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija možete pogledati OVDE.

Obaveštenje o mogućem pokretanju vansudskog postupka možete pogledati OVDE.

Pročitajte Izjavu Saglasnosti

Ukoliko želite da nastavite sa popunjavanjem formulara, potrebno je da pročitate obavezno polje

Ukoliko želite da pristupite Loyalty programu, potrebno je da pročitate obavezno polje

Izjava - Saglasnost

Da rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti kupaca:

Ime i prezime kupca-primaoca isporuke kupljene robe i usluga;
Adresa kupca, odnosno primaoca isporuke robe i usluga;
Broj telefona (fiksni i/ili mobilni) kupca, odnosno primaoca isporuke robe i usluga;
E-mail adresa kupca, odnosno primaoca isporuke robe i usluga.

U slučajevima kada kupci vrše plaćanje putem administartivnih zabrana, Rukovalac obrađuje i dodatni podatak kupca:

Naziv firme u kojoj je kupac zaposlen;
Broj lične karte;
JMBG kupca;
Šifra kupca;

Rukovalac obrađuje navedene podatke u cilju zaključenja i ispunjenja obaveza po osnovu Ugovora o kupoprodaji, uključujući i isporuku i montažu kupljene robe kupcima (kada je tako ugovoreno), kao i u cilju sprovođenja marketinških aktivnosti i anketiranja kupaca (na pr. ispitivanje zadovoljstva kupaca kupljenim proizvodima i njihovom isporukom i montažom). Navedene podatke Rukovalac će čuvati do ispunjenja svih obaveza po osnovu zaključenog ugovora. Saglasan sam da da rukovalac može navedene podatke da čuva i nakon ispunjenja svih obaveza po osnovu zaključenog ugovora a u svrhe ispunjenja zakonskih obaveza po osnovu Zakona o zaštiti potrošača i obaveze čuvanja podataka po osnovu Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju rukovaoca podacima.

Navedeni podaci čuvaće se pet godina od dana dostavljanja podataka od strane kupca.

Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u napred navedene svrhe od strane ovlašćenih lica rukovaoca.

Svojim potpisom na ovom dokumentu potvrđujem da sam upoznat:

Da imam pravo na opoziv ovde date saglasnosti iz opravdanog razloga i to pisanim putem (a u kom slučaju sam obavezan u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da rukovaocu podataka nadoknadim štetu i opravdane troškove), kao i da imam pravo pristupa, ispravke, brisanja pogrešnih podataka, ograničenja obrade, prava na prenostivost podataka, prava na prigovor rukovaocu podacima, kao i pravo na prigovor Povereniku u skladu sa uslovima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
Da će slučaju obrade podataka o ličnosti u druge svrhe rukovalac pre započinjanja dalje obrade biti u obavezi da mi dostavi podatke o toj drugoj svrsi;
Sa uslovima korišćenja datih podataka dajem saglasnost za obradu istih od strane rukovaoca podacima kao i za dostavljanje svojih podataka ovlašćenim službama, ustanovama, korisnicima kada je to zakonom propisana obaveza za rukovaoca u skladu sa zakonom.
Da se za sve informacije mogu obratiti imenovanom Licu za zaštitu podataka o ličnosti Dušici Jovanović Vujičić, zaposlenoj na radnom mestu Referent za pravne poslove 2, broj telefona 034/308-100 lok. 1222, mejl adresa dusica.jovanovic@formaideale.rs


U Kragujevcu, 30.8.2019. U Kragujevcu, 7.5.2021. U Kragujevcu, 26.5.2020.
Broj fiskalnog računa ili broj kupoprodajnog ugovora*
Datum sa fiskalnog računa*

Trenutna verzija Vašeg pretraživača ne podržava sajt formaideale.rs

Potrebno je instalirati najnoviju verziju pretraživača.

Na zvaničnim sajtovima možete potražiti najnoviju verziju pretraživača.

edge chrome firefox safari
Pridružite se našem Viber kanalu

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga u skladu sa Politikom privatnosti. Nastavkom korišćenja našeg sajta, slažete se sa upotrebom kolačića.

Slažem se