Proizvodi
Nazad na proizvode

Informacije o obradi podataka o ličnosti

FORMA IDEALE doo Kragujevac (u daljem tekstu FORMA IDEALE), Skladišni centar br. 13 34 000 Kragujevac, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući zakonske i druge propise.

Zaštita i bezbednost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera su prioriteti FORMA IDEALE.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima

FORMA IDEALE je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti koje prikupljamo.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite kontakt podatke:

 • Poslovno ime: FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
 • PIB:103251239,
 • MB: 17546830
 • Adresa: Skladišni centar br. 13, 34000 Kragujevac
 • Broj telefona: 034 / 308-100

Ukoliko želite da nas kontaktirate putem E-mail-a kliknite ovde.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

FORMA IDEALE je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima, imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti koje možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: dusica.jovanovic@delete-me.formaideale.rs ili putem kontakt centra 034/308-100 lok. 1200.

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa kompanijom FORMA IDEALE, usklađene su sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, na pr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

FORMA IDEALE ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše saglasnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak i saglasnost da FORMA IDEALE prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti navedene u kupoprodajnom ugovoru ili/i Vaše podatke dostavljene u marketinške svrhe. Svi Vaši podaci o ličnosti koje nam budete dostavili, biće zaštićeni i bezbedni i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti, niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom FORMA IDEALE.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo Vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta.

FORMA IDEALE preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala bezbednost Vaših podataka o ličnosti. Vaši podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništenja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

FORMA IDEALE preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke kompaniji FORMA IDEALE bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. FORMA IDEALE nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti.

Saglasnost

FORMA IDEALE prukuplja i obrađuje podatke o ličnosti po jednom od sledećih pravnih osnova:

 • Pristanak lica na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
 • Obrada je neophodna u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste ugovara koji zaključujemo sa našim kupcem, namere kupca da koristi naše usluge, kao i namere kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • ime i prezime;
 • adresa isporuke;
 • grad;
 • poštanski broj;
 • br. telefona;
 • e-mail adresa;
 • naziv firme u kojoj je kupac zaposlen;
 • br. lične karte;
 • jedinstveni matični broj građana;
 • tekući račun i naziv banke.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

FORMA IDEALE prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu zaključenja i realizacije kupoprodajnog ugovora za proizvode i usluge iz svoje ponude, te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi zaključenja kupoprodajnog ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja roba i usluga;
 • dostava i montaža kupljene robe;
 • prodajne i marketinške aktivnosti FORMA IDEALE;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja FORMA IDEALE.

Za sve druge aktivnosti, u vezi sa zatražićemo Vaš dodatni pristanak.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od kompanije FORMA IDEALE zatražite:

 • da Vam omogućimo pristup Vašim podacima o ličnosti
  Možete da pitate kompaniju FORMA IDEALE za koje svrhe se koriste Vaši podaci , kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate koju kategoriju Vaših podataka o ličnosti čuvamo, kao i period tokom kog obrađujemo i čuvamo Vaše podatke.
 • da Vam damo kopiju Vaših podataka o ličnosti koje čuvamo
  Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo.
 • da zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti
  Želimo da se uverimo da su Vaši podaci o ličnosti tačni i ažurirani. Možete nas uvek kontaktirati da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili neažurnim.
 • da zatražite brisanje Vaših podataka o ličnosti
  Možete zahtevati da prekinemo obradu ili da obrišemo Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje ugovornih obaveza kompanije FORMA IDEALE prema Vama.
 • da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti (nama i/ili trećim stranama), u određenim procesima, ili u potpunosti
  Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili nam oni više nisu potrebni za svrhu obrade, ali ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje FORMA IDEALE smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti.
 • da se informišete u vezi sa ispravkom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti
  Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.
 • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti
  Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje FORMA IDEALE smatra legitimnim.
 • da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka)
  Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku i saglasnosti, imate pravo da tražite od kompanije FORMA IDEALE da prenese Vaše podatke drugom rukovaocu.
 • da opozovete pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti
  Kada obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka i saglasnosti, imate pravo da opozovete dati pristanak, odnosno saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Zaštita podataka o ličnosti

FORMA IDEALE preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa zakonom i svrhom zbog koje se Vaši podaci prikupljaju i obrađuju.

Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen državnim organima, organima javne vlasti i trećim licima, isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni po osnovu zaključenog ugovora o prodaju robe ili usluga čuvaju se 5 godina od dana zaključenja ugovora;
 • Podaci prikupljeni u svrhe pristupanja kupaca Loyalty programu i ostvarivanja prava na prodajne podsticaje rukovaoca, čuvaju se 3 godine od dana pristupanja potpisivanja pristupnice;
 • Podaci prikupljeni u svrhe slanja informativnog NEWSLETTER-a, informativnog SMS-a, informativne Viber poruke, anketiranja zadovoljstva kupaca uslugom i robom i sticanja prava na prodajne podsticaje FORMA IDEALE čuvaju se 3 godine od dana dostavljanja informacija.

Uslovi obrade podataka o ličnosti za članstvo u Loyalty programu

Lični podaci koje nam dostavljate mogu se obrađivati u svrhe pristupanja kupaca Loyalty programu i ostvarivanja prava na prodajne podsticaje FORMA IDEALE. Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka FORMA IDEALE, samo u napred navedene svrhe i samo od strane ovlašćenih lica FORMA IDEALE.

Za sve informacije možete se obratiti imenovanom Licu za zaštitu podataka o ličnosti Dušici Jovanović, broj telefona 034/308-100 lok. 1200, mejl adresa dusica.jovanovic@delete-me.formaideale.rs

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko želite da uštedite svoje vreme i da uvek budete pravovremeno informisani o novinama iz naše kompanije i sa našeg sajta, ostavljanjem Vaše email adrese stičete pravo da Vas periodično, putem e-mail-a informišemo o novim akcijama, novim proizvodima i ostalim aktuelnostima.

U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da opoziv date saglasnosti pošaljete e-mailom na adresu: odjava@delete-me.formaideale.rs ili preporučenom poštom (sa naznakom: opoziv date saglasnosti) na adresu Forma Ideale d.o.o., Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac.

Kolačići (”cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete, skladišti na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon).

Forma Ideale koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup web stranicama i funkcionalnostima koje one nude. Sve podatke/informacije koje se na taj način (upotrebom kolačića) prikupljaju, koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na web stranicama. Pomenute aktivnosti podrazumevaju: kretanje po stranicama website-a, stavljanje proizvoda u korpu, upoređivanje artikala, pregledavanje artikala i slične aktivnosti.

Svaki korisnik u svom web pretraživaču može u svakom trenutku blokirati kolačiće ili izbrisati kolačiće, čime određene funkcionalnosti više neće biti moguće.

Trenutna verzija Vašeg pretraživača ne podržava sajt formaideale.rs

Potrebno je instalirati najnoviju verziju pretraživača.

Na zvaničnim sajtovima možete potražiti najnoviju verziju pretraživača.

edge chrome firefox safari
Pridružite se našem Viber kanalu

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga u skladu sa Politikom privatnosti. Nastavkom korišćenja našeg sajta, slažete se sa upotrebom kolačića.

Slažem se