Aktuelni oglasi

Brigadir pakovanja i izrade nedeljivih spojeva

Kragujevac

Opis posla: 

 • Odgovoran je za deo procesa proizvodnje ili po nalogu poslovođe za kompletnu smenu
 • Neposredno je odgovoran u zaduženom delu procesa proizvodnje: za dnevno izvršavanje zadataka, radnu i tehnološku disciplinu, ispravnu primopredaju smena, sređenost radnih mesta i prostora, poštovanje tehnološkog procesa izrade, primenu Radnog uputstva za procesno i završno kontrolisanje, kao i svih akata, procedura, uputstava, pravila ponašanja, odluka i naredbi donetih ili odobrenih od direktora sektora za proizvodnju, direktora direkcije za razvoj i proizvodnju ili direktora preduzeća
 • Izdaje radne zadatke radnicima
 • Kontroliše rad u pojedinačnog i linijskog pakovanja i izrade nedeljivih spojeva
 • Vrši primopredaju i neposredno je odgovoran za preuzeti repromaterijal za operacije pakovanja i izrade nedeljivih spojeva (okova, stakala, ogledala, klizača i sl)
 • Otkriva i rešava greške koje se dešavaju u proizvodnji (predlaže korektivne i preventivne mere)
 • Organizuje, upravlja, kontroliše i koriguje manipulativne radnje sa  elektro paletarima, kao i ispravan i Pravovremen istovar pokretnih platformi i kvalitetnu pripremu elemenata za pakovanje
 • Organizuje i kontroliše međuoperacioni transport elemenata proizvoda, paletarima, rolerima i pokretnim kolicima
 • Organizuje rad radnika na nepokretnoj platformi i neposredno je odgovoran za bezbedan rad istih
 • Kontroliše i overava kvalitet pakovanja i nedeljivih spojeva

Uslovi za prijavu:

 • Poželjno radno radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • Najmanje IV SSS
 • Poželjno poznavanje rada CNC mašina
 • Izražene sposobnosti za organizovan i precizan rad

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Poslovođa smene

Opis posla: 

 • Organizovanje procesa proizvodnje uz poštovanje zadatih planova i parametara
 • Organizovanje protoka robe u međuoperacijskom transportu
 • Primena propisane tehnološke operacije i mere bezbednosti radnika
 • Izdavanje naloga za montažu kontrolnog proizvoda i odobravanje kvaliteta montaže proizvoda
 • Kontrola režima obrade u procesu proizvodnje
 • Otkrivanje i rešavanje nastalih grešaka i predlaganje preventivnih i korektivnih mera
 • Vršenje revizije neusaglašenih proizvoda
 • Planiranje i definisanje rada svakog radnika u smeni
 • Predlaganje unapređenja i obuka radnika u procesu proizvodnje

Uslovi za prijavu:

 • Najmanje IV sss, mašinske struke
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje rada CNC mašina
 • Sposobnost organizacije i realizacije posla u uslovima kratkih rokova

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Pomoćnik poslovođe smene

Opis posla: 

 • Izdavanje radnih zadataka brigadirima i neposredno radnicima
 • Organizovanje procesa proizvodnje uz poštovanje zadatih planova i parametara
 • Organizovanje protoka robe u međuoperacijskom transportu
 • Primena propisane tehnološke operacije i mera bezbednosti radnika
 • Izdavanje naloga za montažu kontrolnog proizvoda i odobravanje kvaliteta montaže proizvoda
 • Kontrolia režima obrade u procesu proizvodnje
 • Predlaganje korektivnih i preventivnih mera
 • Vršenje revizije neusaglašenih proizvoda
 • Planiranje i definisanje rada svakog radnika u smeni

Uslovi za prijavu:

 • Najmanje IV sss, mašinske struke
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje rada CNC mašina
 • Sposobnost organizacije i realizacije posla u uslovima kratkih rokova

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Menadžer za nabavku repromaterijala

Opis posla: 

 • Naručivanje repromaterijala prema potrebama proizvodnog procesa
 • Praćenje isporuka i stizanja repromaterijala u zahtevanim rokovima
 • Mesečno ocenjivanje dobavljača
 • Rad na ugovorima sa dobavljačima
 • Davanje naloga za plaćanje i evidencija plaćanja za domaće isporučioce
 • Planiranje zaliha repromaterijala u okvirima koji su definisani ciljevima nabavke

Uslovi za prijavu:

 • VS ili VSS
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office). Prednost imaju kandidati sa dobrim poznavanjem Microsoft Excel-a
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika (C1 nivo)
 • Minimum 2 godine iskustva (prednost imaju kandidati sa iskustvom na sličnim poslovima)

Lične sposobnosti:

 • Posvećenost detaljima
 • Komunikativnost
 • Dobra organizacija vremena i prioriteta
 • Proaktivnost
 • Timski duh

Ako ispunjavate navedene uslove, a posvećeni ste poslu, spremni na izazove i želite da ostvarite svoje potencijale, pozivamo Vas da nam se pridružite i postanete deo našeg tima. Pružićemo Vam mogućnost profesionalnog razvoja, rad u dinamičnom okruženju, stručnu obuku i dobre uslove za rad.

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Merchandiser nameštaja u Kragujevcu

Opis poslova: 

 • Obilazi maloprodajne objekte i vrši slaganje nameštaja
 • Kontrola ispravnosti i izgleda nameštaja
 • Prati stanje zaliha nameštaja u maloprodajnim objektima
 • Unapređuje prodaju nameštaja u maloprodajnim objektima
 • Konstantno radi na unapređenju pozicija artikala u maloprodajnim objektima
 • Pridržava se svih dokumenata QMS, EMS i OHSAS koja su predviđena za radno mesto
 • Druge poslove po nalogu Menadžera asortimana
 • Izveštaje o svom radu podnosi Menadžeru asortimana
 • Za svoj rad odgovara Menadžeru asortimana

Uslovi za prijavu:

 • AutoCad
 • SketchUp 
 • Poželjno 3D Max
 • Neophodno radno iskustvu na istim ili sličnim poslovima

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Rukovodilac službe za kontrolu kvaliteta

Opis posla: 

 • Neposredno je odgovoran za organizaciju rada, radnu i tehnološku disciplinu u službi za kontrolu kvaliteta, kao i primenu akata, procedura, pravila rada i ponašanja, odluka i naredbi donetih ili odobrenih od direktora sektora za kontrolu i direktora društva
 • Predlaže nabavku i rashod sredstava i opreme za rad službe (merne, kontrolne i druge vrste alata, sitan inventar, osnovna sredstva i sl)
 • Izrađuje predlog godišnjeg budžeta službe za kontrolu kvaliteta;
 • Prati realizaciju godišnjeg budžeta, sprovodi kontrolu troškova i predlaže mere za kontrolu i optimizaciju troškova u službi
 • Predlaže i sprovodi odobreni Plan pregleda merne opreme;
 • Prati propise i izrađuje uputstva iz oblasti sistema kvaliteta
 • Prati primenu i daje predloge za poboljšanje sistema kvaliteta
 • Sačinjava izveštaje o nalazima kontrole kvaliteta u definisanim rokovima
 • Vrši nadzor ažuriranja evidencija o prijemnoj kontroli repromaterijala
 • Vrši nadzor ažuriranja evidencija i odlaganja deponovanih uzoraka repromaterijala
 • Vrši nadzor ažuriranja evidencija izveštaja o procesnom i završnom kontrolisanju elemenata i artikala u proizvodnom procesu
 • Primenjuje procedure i utvrđena pravila integrisanog menadžment sistema u službi za kontrolu kvaliteta.

Uslovi za prijavu:

 • Obavezan VII stepen stručne spreme mašinske struke
 • Obavezno iskustvo na istim i sličnim poslovima 
 • Odlično poznavanje Office paketa  

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Komercijalista

Opis posla: 

 • Redovni obilazak i pregovaranje sa kupcima van područja Srbije, a na zaduženom tržištu 
 • Kontakti u cilju pridobijanja novih kupaca i održavanje odnosa sa postojećim uz negovanje dugoročne saradnje
 • Obezbeđivanje stalne prisutnosti proizvoda na tržištu i stalni rad na održanju dobrog imidža firme 
 • Vršenje analize tržišta (opšte informacije, tržišni potencijal za date proizvode, distributivni kanali, struktura cena, analiza konkurencije)
 • Učestvovanje u izradi plana prodaje, praćenju realizacije proizvoda, naplate i isporuke robe

Uslovi za prijavu:

 • VSS
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)  
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika (C2 nivo) 
 • Poželjno poznavanje nemačkog i francuskog jezika (B2 nivo)  
 • Minimum 3 godine iskustva u prodaji 
 • Vozačka dozvola B kategorije

Lične sposobnosti:

 • Fokusiranost na rezultat 
 • Komercijalno razmišljanje 
 • Komunikativnost 
 • Planiranje i organizovanje 
 • Proaktivnost 
 • Timski duh i visoki etički standardi 

Ako ispunjavate navedene uslove, a posvećeni ste poslu, spremni na izazove i želite da ostvarite svoje potencijale, pozivamo Vas da nam se pridružite i postanete deo našeg tima. Pružićemo Vam mogućnost profesionalnog razvoja, rad u pozitivnom, dinamičnom i sigurnom okruženju, stručnu obuku i dobre uslove za rad. 

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Računovođa I (1 izvršilac)

Kragujevac

Opis posla: 

 • prati i primenjuje MRS-a i ostale važeće zakonske propise u oblasti računovodstva, kao i interne regulative
 • kontroliše usaglašenosti ulazne i izlazne dokumentacije sa ugovorenim odredbama sa poslovnim partnerima
 • supervizija i aktivno učešće u svakodnevnim aktivnostima službe pri vođenju poslovnih knjiga i celokupne knjigovodstvene dokumentacije
 • učestvuje u sastavljanju poreskih bilansa, obračunu i predaji PDV-a i ostalih poreza
 • priprema knjigovodstve evidencije i sprovođenje rezultata periodičnih i godišnjih popisa sredstava i izvora sredstava
 • učestvuje u izradi završnog računa i pratećih finansijskih izveštaja po MRS
 • priprema podatke za potrebe obavljanja revizije finansijskih izveštaja
 • kontroliše ispravnosti primljene dokumentacije za knjiženje sa aspekta Zakona o PDV-u i Zakona o računovodstvu
 • kontroliše ispravnosti proknjižene dokumentacije sa aspekta primenjenih konta i analitičke evidencije
 • učestvuje, prati i kontroliše sravnjenja obaveza prema dobavljačima
 • učestvuje, prati i kontroliše sravnjenja potraživanja od kupaca
 • učestvuje u radu pri kontroli poreskih institucija
 • kontroliše evidencije i promene koje se odnose na osnovna sredstava i sitan inventar (nabavka, izmena, otpis, rashod i sl)
 • prati stanje zaliha (finansijski i robno)

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet
 • Iskustvo u poslovima računovodstva
 • Odlično poznavanje Office paketa
 • Sposobnost brze organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  


Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Dizajner enterijera

Kragujevac

Opis posla: 

 • izrada skica enterijera, modeliranje i izrada rasporeda nameštaja u maloprodajnim objekatima društva 
 • projetkovanje maloprodajnih objekata
 • izrda skica štandova na sajmovima nameštaja za društvo i poslovne partnere
 • aranžiranje i dekoraciju prostora/enterijera 
 • savetovanje o uređenju stana

Veštine i osobine : 

 • Poznavanje rada u 3D Max-u
 • Poznavanje rada u Sketch Up-u
 • Kreativnost
 • Razvijena sposobnost estetske procene
 • Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose
 • Preciznost u radu
 • Komunikativnost
 • Praćenje svetskih i domaćih trendova i modernih dostignuća dizajna
 • Praćenje potreba tržišta

Uslovi za prijavu:

 • VSS - Arhitektonski fakultet – smer unutrašnja arhitektura (enterijer)
 • Iskustvo rada u Auto Cad-u
 • Iskustvo u projektovanju objekata i dizajnu enterijera
 • Poznavanja rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  


Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Zamenik direktora sektora proizvodnje za direktnu proizvodnju 1 (2 izvršioca)

Kragujevac

Opis posla:

 • Izdavanje radnih zadataka poslovođama smena i neposredno radnicima
 • Organizovanje procesa proizvodnje uz poštovanje zadatih planova i parametara
 • Organizovanje protoka robe u međuoperacijskom transportu
 • Primenjivanje propisane tehnološke operacije i mera bezbednosti radnika
 • Izrada izveštaja o potrebnim dosecanjima koje dostavljaju direktoru sektora
 • Izrada izveštaja o uočenim neusaglašenostima proizvoda i učinjenoj šteti na imovini preduzeća
 • Izrada izveštaja o prisustvu radnika i učinku na pakovanju, na dnevnom nivou
 • Izdavanje naloga za montažu kontrolnog proizvoda i odobrava kvalitet montaže proizvoda
 • Kontrolisanje režima obrade u procesu proizvodnje
 • Otkrivanje i rešavanje grešaka koje se dešavaju u proizvodnji (predlaganje korektivnih i preventivnih mera)
 • Vršenje revizije neusaglašenih proizvoda
 • Planiranje i definisanje rada svakog radnika u smeni

Uslovi za prijavu:

 • VI stepen stručne spreme – prednost je VII stepen stručne spreme
 • Poznavanje rada na računaru 
 • Prednost je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Sposobnost organizacije i realizacije posla u uslovima kratkih rokova

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs  


Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Radnik u proizvodnji (3 izvršioca)

za povezano pravno lice World Glass d.o.o. sa sedištem u Kragujevcu

Kragujevac

Opis posla:

 • Obavlja poslove međuoperacijskog transporta 
 • Obavlja poslove lagerovanja stakla u svim fazama obrade
 • Vrši kontrolu proizvoda u svim fazama obrade
 • Vrši ostale poslove po nalogu vezane za obradu stakla

Uslovi za prijavu:

 • SSS
 • Poželjno radno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Poželjno poznavanje rada CNC mašina
 • Odgovornost, poštovanje rokova, preciznost i spremnost za rad u timu

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs 


Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Operater na mašini (4 izvršioca)

za povezano pravno lice World Glass d.o.o. sa sedištem u Kragujevcu

Kragujevac

Opis posla:

 • Radi na obradi, sečenju, kantovanju i bušenju stakla na CNC mašinama
 • Prati tok proizvodnje u odnosu na ostale mašine na proizvodnoj liniji, stara se da se tok proizvodnje odvija nesmetano bez zastoja i gubitaka repromaterijala
 • Ostale poslove vezane za rad na mašini

Uslovi za prijavu:

 • SSS
 • Poželjno radno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Odgovornost, poštovanje rokova, preciznost i spremnost za rad u timu

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs 


Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Magacioner (2 izvršioca)

za povezano pravno lice World Glass d.o.o. sa sedištem u Kragujevcu

Kragujevac

Opis posla:

 • Rukuje viljuškarom za potrebe prevoza proizvoda i pri utovaru i istovaru proizvoda i materijala iz transportnog sredstva
 • Vrši utovar/istovar robe i vrši sve poslove vezane za koletiranje i obeležavanje koleta u saradnji sa skladištarom
 • Dužan je da prilikom utovara/istovara/komisioniranja konstatuje i prijavi kontroloru/poslovođi uočene nepravilnosti na transportnom pakovanju i druga eventualna oštećenja kako na robi tako i na sredstvima za rad, objektu, instalacijama
 • Vrši komisioniranje robe u skladištu, kao i lokaciju/relokaciju robe na tačno određene lokacije, a kao deo radnog zadatka koji dobija od kontrolora ili poslovođe
 • Vrši obeležavanje i izdvajanje oštećenih paketa i artikala prema važećem uputstvu ili proceduri
 • Radi ostale poslove vezane za prevoz i relokaciju robe na zahtev kontrolora ili poslovođe
 • Stara se i odgovoran je za higijenu i sipravnost viljuškara  
 • Pridržava se svih dokumenata Integrisanog sistema upravljanja koja su predviđena za radno mesto
 • Dužan je da prilikom utovara/istovara/komisioniranja konstatuje i prijavi kontroloru/poslovođi uočene nepravilnosti na transportnom pakovanju i druga eventualna oštećenja kako na robi tako i na sredstvima za rad, objektu, instalacijama
 • Odgovara za svako nastalo oštećenje kako na viljuškari, objektu, osnovnim sredstvima tako i na robi koje je nastalo nepravilnim skladištenjem upotrebom viljuškare.
 • Dužan je da robu koju prevozi/skladišti ne ostavlja na transportnim putevima i obeleženim površinama za utovar robe

Uslovi za prijavu:

 • SSS
 • Posedovanje sertifikata za upravljanje kranom i viljuškarom
 • Odgovornost, poštovanje rokova, preciznost i spremnost za rad u timu
 • Poželjno radno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs 


Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Rukovodilac službe za računovodstvo

Kragujevac

Opis posla:

 • planira, organizuje i kontroliše rad zaposlenih u Službi, tj. rukovodi radom Službe 
 • primenjuje MRS i važeće zakonske propise u oblasti računovodstva i odgovara za njihovu primenu
 • koordinira interakcijske veze između Službe računovodstva i drugih organizacionih delova Društva 
 • sačinjava finansijski izveštaj, konsolidovani izveštaj i po potrebi periodični obračun za Društvo
 • koordinira veze sa revizionim i kontrolnim organima
 • vrši kontrolu sravnjenja stvarnog s knjigovodstvenim stanjem i svođenje računovodstvenog na stvarno stanje
 • opredeljuje modele knjiženja
 • vrši kontrolu evidencija potrebnih za obračun PDV-a 
 • sačinjava poresku prijavu PPPDV 
 • prati druge poreske propise (porez na dobit, porez na dohodak građana, porez na imovinu 
 • kontroliše evidenciju osnovnih sredstava 
 • prati stanje zaliha (usaglašavanje robne i finansijske evidencije) i ispravnost njihove evidencije
 • prati i kontroliše sravnjenja obaveza i potraživanja 
 • predlaže raspoređivanje radnika u računovodstvu u skladu sa sistematizacijom
 • odgovara za sadržaj i ažurnost računovodstvenih iskaza
 • odgovara za arhiviranje računovodstvenih iskaza
 • sastavlja i podnosi razne izveštaje u okviru svojih poslova

Uslovi za prijavu:

 • Visoka stručna sprema – Ekonomski fakultet
 • licenca ovlašćenog računovođe
 • minimalno pet godina radnog iskustva na poziciji šefa računovodstva
 • poznavanje MRS i MSFI i njihova primena u radu
 • odlično poznavanje rada u Office paketu

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs 


Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Referent za plan i analizu

Kragujevac

Opis posla:

 • prati, analizira i izveštava o prodaji i razlici u ceni gotovih proizvoda i trgovačke robe u salonima i veleprodaji
 • prati, analizira i izveštava o prodaji po kupcima i dobavljačima
 • prati, analizira i izveštava o potraživanjima od kupaca i obavezama prema dobavljačima
 • prati, analizira i izveštava o grupama popusta u prodaji na nivou kupaca i grupa artikala
 • prati, analizira i izveštava o troškovima poslovanja i profitabilnosti kanala prodaje, sektora i poslovnih jedinica
 • prati, analizira i izveštava o nivou zaliha proizvoda, robe i repromaterijala
 • učestvuje u izradi Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • učestvuje u izradi budžeta, prati i analizira njegovo ostvarenje
 • prati, analizira i izveštava o pokazateljima o poslovanju na nivou firme i na nivou poslovnih jedinica 
 • prati, analizira i izveštava o nivou zaduženost kod finansijskih institucija 
 • dostavlja podatke o poslovanju bankama, lizing kućama, osigaravjućim društvima i drugim institucijama u cilju realizacije finansijskih aranžmana
 • dostavlja podatke o poslovanju bankama, lizing kućama, osigaravjućim društvima i drugim institucijama po obavezama iz ugovora
 • prati, analizira i izveštava o ostalim informacijama o poslovanju preduzeća koje su porebne za donošenje odluka na različitim nivoima upravljanja
 • obavlja poslove vezane za evidenciju imovine firme i povezanih i zavisnih pravnih lica
 • vrši unos planskih i prodajnih cena za gotove proizvode, pakete i elemente proizvoda u poslovno-informacioni sistem
 • vrši unos svih atributa i sastavnica za nove elemente gotovih proizvoda u poslovno-informacioni sistem
 • vrši otvaranje šifara i unos podataka o novim poslovnim partnerima u poslovno-informacioni system
 • izrađuje periodične statističke izveštaje

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne spreme
 • Iskustvo u poslovima plana i analize
 • Odlično poznavanje Office paketa

Za svoj rad odgovara Direktoru finansija

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Diplomirani građevinski inženjer

Kragujevac

Opis posla:

 • Kontrola stanja, razvoj predloga I učešće u rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji, sanaciji, investicionom kao I tekućem održavanju objekata privrednog društva kao I objekata koji su u zakupu privrednog društva
 • Definisanje zahteva za idejne projekte
 • Izrada planova rada
 • Kontrola tehničke dokumentacije, pripremnih radova za građenje kao I stručni nadzor nad izvođenjem radova
 • Saradnja sa nadležnim organima u oblasti gradnje
 • Evidencija i vođenje građevinskog dnevnika
 • Kontrola ugradnje i količine materijala
 • Analiza informacija i podataka iz oblasti gradnje
 • Svi ostali radovi vezani za struku

Uslovi za prijavu:

 • Završen Građevinski fakultet
 • Obavezno radno iskustvo
 • Do 3 godine radnog iskustva u struci
 • Dobro poznavanje računarskih programa
 • Odlično poznavanje rada u AutoCad-u
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Sposobnost organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem
 • Vozačka dozvola B kategorije

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Montažer - vozač

užice, subotica, Jagodina, sremska mitrovica, valjevo, zrenjanin, čačak, aranđelovac, kraljevo

Opis posla:

 • Vrši utovar i istovar proizvoda i odgovara za eventaualno oštećenje robe
 • Odgovoran je i stara se o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Odgovoran je i obavezno sprovodi mere i primenjuje zakonske propise iz bezbednosti o saobraćaju
 • Vrši montažu i demontažu proizvoda za potrebe kupaca i salona
 • Planira potrebna sredstva za rad i dostavlja zahtev za nabavku
 • Vrši prevoz kupcima po nalogu na odredište
 • Kontroliše ispravnost vozila

Uslovi za prijavu:

 • Stručna sprema: SSS
 • Iskustvo u radu na poslovima montaže nameštaja
 • Vozačka dozvola B kategorije

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Operativni tehnolog

Kragujevac

Opis posla:

 • Izrada tehničko-tehnološke dokumentacije za proizvode
 • Izrada dokumentacije i programa za sečenje i bušenje
 • Definisanje tehnološkog postupka
 • Praćenje izrade elemenata proizvoda u serijskoj proizvodnji i predlaganje korektivnih mere u slučaju nedostataka. Sastavljanje izveštaja o uočenim nedostacima u procesu proizvodnje sa predlozima za njihovo rešavanje i kontrolisanje sprovođenja tehnoloških postupaka, propisa, naredbi i drugih dokumenata.
 • Ispravka podataka na proizvodnoj dokumentaciji u cilju obezbeđenja nastavka proizvodnje, u slučajevima evidentiranih grešaka od strane izvršioca na proizvodnoj operaciji ili neposrednih rukovodilaca izvršilaca, do sprovođenja postupka izmene
 • Izrada, obrada, predaja i prijem zahteva za izmenom proizvoda i dokumentacije
 • Praćenje izrade prototipa kroz operacije u pogonu, uz izrade izveštaja o uočenim eventualnim neusaglašenostima

Uslovi za prijavu:

 • VI stepen stručne spreme – prednost je VII stepen stručne spreme
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office,ACAD, prednost je poznavanje Autodesk Inventora)
 • Prednost je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Sposobnost organizacije i realizacije posla u uslovima kratkih rokova


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu:
Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac
ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs.

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Zamenik šefa salona

čačak, sombor, kruševac, vrbas

Opis posla:

 • rukovodi radom salona (planira, inicira, organizuje, koordinira i kontroliše poslove koji se obavljaju u salonu)
 • sprovodi poslovnu politiku firme, kodeks ponašanja
 • verifikuje zahteve za nabavkom sredstava rada
 • sprovodi zakonske propise u oblasti trgovine
 • vrši nadzor nad organizovanjem transporta robe kupcima
 • vrši nadzor nad kvantitativnim i kvalitativnim prijemom robe
 • sačinjava izveštaje o troškovima koji prate poslovanje u salonu
 • odgovoran je za ostvarenje planskih troškova
 • odgovoran je za stanje međuljudskih odnosa u salonu
 • daje predloge za prijem i otkaz zaposlenih
 • daje predloge za uvećanje i umanjenje zarada zaposlenih
 • ocenjuje rad zaposlenih

Uslovi za prijavu:

 • Stručna sprema: VSS, VS
 • Minimalno 3 godine iskustva na rukovodećim pozicijama
 • Sposobnost brze organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem
 • Jake analitičke, pregovaračke i komunikacione sposobnosti
 • Visok nivo poznavanja rada na računaru (MS Office)
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu:
Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti obavešteni o ishodu konkursa od strane službe ljudskih resursa po završenoj selekciji. Hvala.

Specijalista za WMS

kragujevac

Opis posla:

 • Implementiranje WMS-a u skladištima
 • Daje predloge za unapređenje u WMS-u
 • Kreira nove zahteva za potrebe rada koji se podnose IT sektoru
 • Učestvuje u organizaciji skladišnih procesa u saradnji sa neposrednim rukovodiocem
 • Vrši šifriranje i održavanje komisionih i skladišnih lokacija
 • Vrši ažuriranje matičnih podataka u WMS sistemu

Uslovi za prijavu:

 • VSS, poželjan Fakultet organizacionih nauka
 • Poželjno radno iskustvo
 • Sposobnost brze organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem
 • Sisitematičnost, tačnost, preciznost i izražene komunikacione sposobnosti
 • Visok nivo poznavanja rada na računaru - Excel iMS Office
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Skladištar

Kragujevac

Opis posla:

 • vrši skladištenje robe u skladu sa pravilima ispravnog skladištenja
 • utovara i istovara proizvode 
 • vodi propisane evidencije pri istovaru i utovaru
 • dužan je da prilikom utovara/istovara/komisioniranja konstatuje i prijavi uočene nepravilnosti i druga eventualna oštećenja kako na robi tako i na sredstvima za rad

Uslovi za prijavu:

 • Lica bez stručne spreme i lica sa SSS
 • Iskustvo nije neophodno

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Radnik u proizvodnji

Kragujevac

Opis posla:

 • izvođenje operacija kantovanja, bušenja, mašinskog čišćenja na poverenoj mašini u skladu sa uputstvom za rukovanje mašinom,
 • neposredno radi na, mašini, na poslovima pomoćnika operatera na protočnim CNC ili mehanički podesivim mašinama za sečenje, kantovanje ili bušenje i radne komade dovodi u zonu ulaganja u mašinu, kao i na poslovima izrade nedeljivih spojeva,
 • priprema potreban repromaterijal – kant trake, lepak, prateću dokumentaciju, ID listove, nalepnice i drugo, uklanjanja radne komade sa radnog stola mašine, odlaže obrađene komade na transportna sredstva,
 • obavlja poslove linijskog pakovanja i zatvaranja paketa gotovih proizvoda koji obuhvataju pomoćne poslove na pripremi linija za pakovanje paketa gotovih proizvoda (dopremanje ambalažnog materijala – kartona, stiropora, lepljivih traka i sl – do radnog mesta pakera
 • obavlja poslove utovara i istovara manuelnim putem
 • obavlja poslove zaštite robe folijom, kartonom i sl.

Uslovi za prijavu:

 • Poželjno radno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • SSS
 • Poželjno poznavanje rada CNC mašina
 • Izražene sposobnosti za organizovan i precizan rad

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Brigadir mašinske obrade

Kragujevac

Opis posla:

 • kontroliše rad u procesu proizvodnje
 • izdaje radne zadatke radnicima
 • neposredno je odgovoran za dnevno izvršavanje zadataka, radnu i tehnološku disciplinu, ispravnu primopredaju smena, sređenost radnih mesta i prostora, poštovanje tehnološkog procesa izrade
 • zaustavlja rad na planiranim operacijama, kada se utvrdi da je neusaglašena dokumentacija neadekvatan repromaterijal ili se pri izvođenju operacije ostvaruje niži nivo kvaliteta od planiranog
 • otkriva i rešava greške koje se dešavaju u proizvodnji i predlaže korektivne i preventivne mere
 • preuzimanje repromaterijala ručnim i elektro paletarima i kolicima
 • kontroliše i overava kvalitet operacija
 • primenjuje uputstva za rukovanje mašinama i održavanje mašina
 • po potrebi podešava opremu i mašine
 • kontroliše stanje opreme i alata

Uslovi za prijavu:

 • Poželjno radno radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • Najmanje IV SSS
 • Poželjno poznavanje rada CNC mašina
 • Izražene sposobnosti za organizovan i precizan rad


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Zamenik poslovođe smene

kragujevac

Opis posla:

 • organizovanje procesa proizvodnje uz poštovanje zadatih planova i parametara
 • primenjuje propisane tehnološke operacije
 • izrada izveštaja o uočenim neusaglašenostima proizvoda
 • izrada izveštaja o prisustvu radnika i učinku
 • izdaje nalog za montažu kontrolnog proizvoda i odobrava kvalitet montaže proizvoda
 • otkriva i rešava greške koje se dešavaju u proizvodnji
 • planira i definiše rad svakog radnika u smeni
 • obavezno primenjuje uputstva za rukovanje mašinama i njihovo održavanje
 • raspoređivanje radnika na radna mesta u proizvodnji
 • zabranjuje rad na planiranim operacijama, kada se utvrdi da je dokumentacija neusaglašena

Uslovi za prijavu:

 • Poželjno radno radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • Najmanje IV SSS
 • Poželjno poznavanje rada CNC mašina
 • Izražene sposobnosti za organizovan i precizan rad


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Inženjer održavanja

kragujevac

Opis posla:

 • predlaže na usvajanje planove preventivnog, periodičnog i godišnjeg održavanja mašina i opreme, u planira, predlaže i poručuje rezervne delove za mašine i opremu
 • vrši nadzor nad servisom mašina i opreme, dnevnog i tekućeg održavanja opreme od strane korisnika iste
 • realizuje i kontroliše izvršenje plana održavanja
 • kontaktira sa službama za održavanje
 • operativno radi na otklanjanju zastoja, puštanju mašina u probni rad, izradi uputstava za održavanje i rukovanje mašinama i opremom, programiranju i podešavanju istih
 • izrada analiza otkaza i zastoja mašina
 • obavlja poslove predprijema mašina (usaglašavanje prateće dokumentacije, provera kompletnosti pristigle opreme, provera rezervnih delova, alata i pribora, provera usaglašenosti dobijenih sertifikata o ispravnosti sa domaćim zakonskim propisima) 

Uslovi za prijavu:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • završen mašinski, elektrotehnički fakultet i sl.
 • poznavanje rada CNC mašina
 • znanje engleskog jezika (govorno i pisano)
 • završen mašinski, elektrotehnički fakultet i sl.
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na računaru

 

Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena:Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Mehaničar

Kragujevac

Opis posla:

 • tekuće održavanje mehaničkih, pneumatskih i hidrauličnih instalacija, sklopova i podsklopova mašina i opreme
 • periodično, kvartalno i godišnje održavanje mašina i opreme prema planu održavanja
 • Vrši nadzor nad kvantitativnim i kvalitativnim prijemom robe
 • defektaža, popravka i puštanje u probni rad mašina i opreme,
 • po potrebi podešava CNC opremu i druge poslove

Uslovi za prijavu:

 • minimalno III stepen stručnosti, (mašinbravar, pneumatičar, hidrauličar, mehaničar)
 • sa ili bez radnog iskustva
 • Vozačka dozvola B kategorije


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Šef salona

lazarevac, sombor

Opis posla:

 • Rukovodi radom salona (planira, inicira, organizuje, koordinira i kontroliše poslove koji se obavljaju u salonu)
 • Sprovodi poslovnu politiku firme, kodeks ponašanja
 • Verifikuje zahteve za nabavkom sredstava rada
 • Sprovodi zakonske propise u oblasti trgovine
 • Vrši nadzor nad organizovanjem transporta robe kupcima
 • Vrši nadzor nad kvantitativnim i kvalitativnim prijemom robe
 • Sačinjava izveštaje o troškovima koji prate poslovanje u salonu
 • Odgovoran je za ostvarenje planskih troškova
 • Odgovoran je za stanje međuljudskih odnosa u salonu
 • Daje predloge za prijem i otkaz zaposlenih
 • Daje predloge za uvećanje i umanjenje zarada zaposlenih
 • Ocenjuje rad zaposlenih

Uslovi za prijavu:

 • VSS, VS
 • Minimalno 3 godine iskustva na rukovodećim pozicijama
 • Sposobnost brze organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem
 • Jake analitičke, pregovaračke i komunikacione sposobnosti
 • Visok nivo poznavanja rada na računaru (MS Office)
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Električar

Kragujevac

Opis posla:

 • obavlja tekuće održavanje elektroinstalacija mašina i opreme, elektro uređaja, elektronskih komponenti, elektro ormana mašina, opreme i razvodnih ormana, obavlja probni rad mašina i opreme, vrši primopredaju ispravnosti istih sa odgovornim licima organizacione celine ili mehaničarom odelenja za održavanje,
 • pušta u probni rad mašinu ili opremu, na kojoj je vršena popravka i izrađuje zapisnik o primopredaji
 • po nalogu šefa odelenja ili inženjera za održavanje obavlja popravke na objektima poslodavca (zamena niskonaponske mreže, popravka elektroinstalacije, zamena osigurača, svetiljki, nosača elektroelemenata, zaštitnih sklopki, ugradnja reflektora, novih sijaličnih mesta, elektro utikača)
 • neposredno je odgovoran za: obezbeđenje od neovlašćene upotrebe mašina i opreme u toku izvođenja otklanjanja zastoja, prisustvo neovlašćenih lica u radnom prostoru mašina ili opreme u vreme puštanja mašina ili opreme u probni rad
 • vrši preventivno i havarijskog održavanje elektronike CNC mašina
 • po potrebi podešava CNC opremu i druge poslove

Uslovi za prijavu:

 • minimalno III stepen stručnosti, (elektroničar, električar, energetičar)
 • sa ili bez radnog iskustva
 • vozačka dozvola "B" kategorije


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Trgovac

aranđelovac

Opis posla:

 • Obavlja usluživanje i prodaju robe kupcima
 • Naručivanje robe po zahtevu kupca
 • Utovar i isporuke robe kupcima
 • Obavlja kvantitativan i kvalitativan prijem robe
 • Pripremanje robe za prodaju i prezentacija proizvoda
 • Svakodnevno uređivanje prodajnog prostora

Uslovi za prijavu:

 • SSS
 • Iskustvo u prodaji
 • Poželjno poznavanje rada na računaru
 • Ljubaznost i prijatan pristup kupcu
 • Izvrsne prodajne i komunikacione veštine


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove

kragujevac

Opis posla:

 • Rukovođenje radom službe
 • Izradu opštih i pojedinačnih akata društva, izmene Pravlinika i uputstava vezanih za rad privrednog društva
 • Poslove registracije društva i izmene i dopune registarcije
 • Pripremu i distribuciju materijala za organe upravljanja
 • Implementaciju zakonskih novina kroz donošenje potrebnih akata
 • Pripremu materijala za zastupanje  i zastupanje privrednog društva pred sudovima
 • Poslove vezane za izradu i ocenu pravne valjanosti ugovora

Uslovi za prijavu:

 • VSS (Pravni fakultet)
 • Minimalno 3 godine iskustva na rukovodećim poslovima u okviru pravnog sektora
 • Sposobnost brze organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem
 • Jake analitičke, pregovaračke i komunikacione sposobnosti
 • Poželjno je da kandidat ima položen pravosudni ispit
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika


Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

*Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

Blagajnik

čačak, pančevo

Opis posla:

 • vrši prijem uplata novčanih sredstava od kupaca
 • vrši neophodne operacije vezane za naplatu artikala u specijalizovanom programu
 • finansijski je odgovoran za novčana sredstva koja zadužuje pri uplati i isplati
 • prati promene u asortimanu i cenama
 • vrši unos kupaca, kupovina i čekova u programu
 • vodi kompletnu dokumentaciju na kasi (predračuni, avansni i fiskalni računi i dr)
 • vrši poručivanje robe koja je rezervisana od strane kupaca
 • operativno radi na računaru

Uslovi za prijavu:

 • Minimum SSS
 • Iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru
 • Sklonost ka administrativnim poslovima
 • Dobra organizovanost, odgovornost, komunikativnost
 • Spremnost i voljnost za rad s ljudima uz uslužan pristup


  Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju na adresu: Forma Ideale, direkcija za ljudske resurse, Skladišni centar 13, 34000 Kragujevac ili na e-mail adresu: zaposlenje@formaideale.rs

  Rok za prijavu je 3.4.2017. godine.

  *Napomena: Molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete. Hvala.

  Back to top