Molimo vas da rotirate ekran!

Posao

Online prijava

Ukoliko želite da se prijavite za posao, molimo Vas da popunite on-line formular za prijavu za zaposlenje u kompaniji Forma Ideale ili pošaljete Vašu profesionalnu biografiju.

Ukoliko želite da nastavite sa popunjavanjem formulara ili želite da pošaljete Vašu profesionalnu biografiju, potrebno je da pročitate obavezno polje

IZJAVA – SAGLASNOST

Samo kandidati koji daju saglasnost da se njihovi podaci mogu obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti, moći će da nastave sa popunjavanjem online CV formulara, tj. mogu da pošalju svoju profesionalnu biografiju.

Vaša prijava će biti direktno prosleđena našoj službi za ljudske resurse. Iskoristite idealnu šansu, postanite deo uspešnog tima.

Nakon unošenja podataka kliknite na taster "Pošalji".

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br. 87/2018), dajem Rukovaocu podacima - privrednom društvu „Forma Ideale“ d.o.o. sa sedištem u ul. Skladišni centar br. 13, 34 000 Kragujevac, MB 17546830, PIB 103251239 sledeću:

I Z J A V U – S A G L A S N O S T

Da rukovalac moje lične podatke, i to:

 • ime i prezime
 • adresa
 • poštanski broj
 • grad
 • država
 • kontakt telefon
 • mobilni
 • e-mail
 • obrazovanje
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje stranog jezika
 • prethodno zaposlenje
 • poželjna oblast rada
 • zdravstveno stanje (COVID-19 epidemiološka anketa)

može obrađivati u postupku regrutacije, selekcije i prijema kandidata u radni odnos, odnosno u svrhe zapošljavanja i zaključenja odgovarajućih ugovora o radnom angažovanju kandidata po osnovu aktivnih i budućih oglasa. Navedeni podaci čuvaće se do završetka konkursa za prijem u radni odnos. Ukoliko se dostavljeni podaci obrađuju i u buduće u svrhe selekcije i prijema kandidata po osnovu budućih konkursa, ti podaci će se čuvati najduže godinu dana od dana njihovog dostavljanja rukovaocu.

Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u napred navedene svrhe od strane ovlašćenih lica rukovaoca.

Svojim potpisom na ovom dokumentu potvrđujem da sam upoznat:

 • Da imam pravo na opoziv ovde date saglasnosti iz opravdanog razloga i to pisanim putem (a u kom slučaju sam obavezan u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da rukovaocu podataka nadoknadim štetu i opravdane troškove), kao i da imam pravo pristupa, ispravke, brisanja pogrešnih podataka, ograničenja obrade, prava na prenostivost podataka, prava na prigovor rukovaocu podacima, kao i pravo na prigovor Povereniku u skladu sa uslovima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • Da će slučaju obrade podataka o ličnosti u druge svrhe rukovalac pre započinjanja dalje obrade biti u obavezi da mi dostavi podatke o toj drugoj svrsi;
 • Sa uslovima korišćenja datih podataka dajem saglasnost za obradu istih od strane službe ljudskih resursa proizvodnje i službe ljudskih resursa maloprodaje “Forma Ideale” d.o.o. kao i za dostavljanje svojih podataka ovlašćenim službama, ustanovama, korisnicima kada je to zakonom propisana obaveza za Rukovaoca u skladu sa zakonom.
 • Da se za sve informacije mogu obratiti imenovanom Licu za zaštitu podataka o ličnosti Dušici Jovanović Vujičić, zaposlenoj na radnom mestu Referent za pravne poslove 2, broj telefona 034/308-100 lok. 1222 ili na mejl adresu dusica.jovanovic@formaideale.rs
U Kragujevcu, 21.8.2019.

Ukoliko želite da pošaljete Vašu profesionalnu biografiju, kliknite ovde.

Lični podaci

Popunite sva polja markirana zvezdicom *

OBRAZOVANJE

POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU

MS Windows, Mail and Internet Explorer
MS Word
MS Excel
MS Power point
MS Acess
MS Front page
Corel Draw
Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator
MS Visio
Auto Cad

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

Engleski
Nemački
Francuski
Italijanski
Ruski

PRETHODNO ZAPOSLENJE

POŽELJNA OBLAST RADA

Administracija
Finansije
Ljudski resursi
Organizacija
Opšti poslovi
Informatika
Nabavka
Marketing
Prodaja
Proizvodnja
Održavanje
Servisiranje
Tehnologija
Logistika
Istraživanje i razvoj
Obrazovanje

COVID-19 EPIDEMIOLOŠKA ANKETA

Anketa se sprovodi u skladu sa zdravstvenim preporukama i smernicama Vlade Republike Srbije, sa ciljem sprečavanja širenja COVID-19 virusa. Anketa se popunjava tako što se na navedene tvrdnje odgovara sa DA - ukoliko je tvrdnja tačna, odnosno NE - ukoliko tvrdnja nije tačna.

 • *Dovođenje drugih lica u opasnost od prenošenja zaraznih bolesti prikrivanjem ovih informacija predstavlja krivično delo prema članu 249. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
 • *Svi podaci o ličnosti koji budu dobijeni popunjavanjem ovog Upitnika, biće zaštićeni od strena privrednog društva „Forma Ideale“ doo Kragujevac u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).
Back to top
Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga u skladu sa Politikom privatnosti. Nastavkom korišćenja našeg sajta, slažete se sa upotrebom kolačića.
Slažem se