Molimo vas da rotirate ekran!

Posao

Aktuelni oglasi

MENADŽER NABAVKE REPROMATERIJALA

Kragujevac

Opis posla

 • Planiranje isporuka i zaliha repromaterijala - analiza potrošnje i potreba prema godišnjim i mesečnim proizvodnim planovima
 • Planiranje kvartalnih projekcija, krairanje mesečnih i nedeljnih/terminskih narudžbina/isporuka
 • U sklopu planiranja repromaterijala, definisanje i vođenje optimalnog lagera repromaterijala (utvrđivanje bezbednosnog i operativnog lagera)
 • Analitika cena – praćenje cena sirovina i analiza cenovnih trendova po kategorijama i grupama repromaterijala
 • Istraživanje i analiza proizvođača repromaterijala za nameštaj (prikupljanje alternativnih ponuda) i obilazak postojećih i potencijalnih dobavljača
 • Analitika trendova nabavke – analiza prometa sa dobavljačima, analiza učešća i promena u učešću po kategorijama i grupama
 • Utvrđivanje prioritetnih kategorija/grupa za rad na unapređenjima (rad na uštedama, upravljanje rizikom)
 • Rad na implentaciji i razvoju novih dobavljača i preciziranje krovnih uslova saradnje u okviru utvrđenih pravila kompanije (vođenje komercijalnih pregovora, kompletiranje ugovora i uvođenje novog dobavljača u lanac snabdevanja FI)
 • Praćenje performansi dobavljača, analiza kvalitativnih i logističkih reklamacija i rad na implementaciji korektivnih akcija
 • Vođenje godišnjih pregovora sa dobavljačima
 • Osiguranje usaglašenosti procesa nabavke sa zahtevima standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001, ISO 14001 i  standarda FSC

Uslovi za prijavu:

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika (C1)
 • Minimum 2 godine iskustva

Lične sposobnosti:

 • Posvećenost detaljima
 • Komunikativnost
 • Dobra organizacija vremena i prioriteta
 • Proaktivnost
 • Timski duh

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

ASISTENT ZA SELEKCIJU I REGRUTACIJU

Kragujevac

Opis posla

 • Evidencija i korespodencija sa kandidatima za zaposlenje u kompaniji
 • Skeniranje prispelih biografija i selekcija istih u skladu s trenutno otvorenim konkursima
 • Analiziranje radnih mesta
 • Intervjuisanje kandidata prilikom preliminarnog odabira
 • Procene kandidata tokom procesa selekcije kadrova
 • Testiranje sposobnosti, merenje psihičkih osobina i karakteristika pojedinca i grupe
 • Unos i ažuriranje baze podataka kandidata za zaposlenje
 • Učestvovanje u radu na unapređenju svih procesa funkcionisanja regrutacije, selekcije i evaluacije kadrova

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne spreme, diplomirani psiholog
 • Poželjno, ali ne i neophodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office - napredni nivo)
 • Vozačka dozvola B kategorija

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE PLOČASTOG NAMEŠTAJA

Kragujevac

Opis posla

 • Izrada tehnološke dokumentacije za serijsku proizvodnju, praćenje, izmena i distribucija tehničke dokumentacije
 • Učestvovanje u izradi operativnih listova za proizvodne operacije
 • Praćenje izrade elemenata proizvoda u serijskoj proizvodnji i donošenje korektivnih mera u slučaju nedostataka
 • Davanje predloga za substituciju postojećih materijala i okova
 • Formiranje arhive konstrukcijskih crteža alata i pribora

Uslovi za prijavu:

 • VSS (mašinski/tehnički fakultet)
 • Visok nivo poznavanja rada na računaru: MS Office, Autodesk INVENTOR
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Odgovornost, organizovanost, preciznost i spremnost za rad u timu

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

PROJEKTANT PROIZVODA TAPACIRANOG NAMEŠTAJA

Kragujevac

Našem timu potrebni su kandidati za poziciju Projektant proizvoda tapaciranog nameštaja, čiji opis posla obuhvata:

 • Izrada preliminarnih kalkulacija proizvoda
 • Konstrukcija proizvoda, tj. izrada konstrukcijskih crtežea proizvoda
 • Izrada konstrukcijske sastavnice proizvoda
 • Davanje instrukcije o izradi uzorka i »0« serije
 • Definisanje ostale konstrukcijske dokumentacije za proizvod radi komercijalne upotrebe
 • Izrada predloga novih repromaterijala za tapacirani nameštaj
 • Učestvovanje u postupku predlaganja i usvajanja internih standarda
 • Pridržavanje svih dokumenata QMS, EMS i OHSAS koji su predviđeni za radno mesto

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne spreme (diplomirani mašinski inženjer)
 • Poznavanje rada na računaru MS Office
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada u programu Autodesk INVENTOR
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SPECIJALISTA ZA KONTINUALNO UNAPREĐENJE

Kragujevac

Našem timu potrebni su kandidati na poziciji Specijaliste za kontinualno unapređenje:

 • Zainteresovani za proizvodno radno okruženje i unapređenje poslovnih procesa
 • Otvoreni inovativno razmišljanje i pristup radnim zadacima
 • Upoznati sa metodologijom „root cause“ analize
 • Usmereni ka uvodjenju metrike, identifikaciji problema i davanju rešenja
 • Zainteresovani za „mapping procesa“
 • Žele da menjaju stanja iz „As is“ u „To be“
 • Poznaju metodologije Lean i Six sigma
 • Vole da prikupljaju podatke i vršiš analize i evaluacije procesa
 • Cene i podstiču inovativnost
 • Poseduju sposobnost da blagovremeno uvide i preuzmu rizike i inicijativu
 • Samostalno rešavaju probleme i donose odluke u uslovima kratkih rokova
 • Žele da usvajaju nova znanja, kao i da dele postojeća

Uslovi za prijavu:

 • Završene studije tehničkog fakulteta (mašinstvo, elektrotehnika, industrijski menadžment)
 • Poznavanje rada na računaru: MS Office, AutoCad
 • Poznavanje stranih jezika – engleski
 • Obavezno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

INŽENJER PROIZVODNE LOGISTIKE

Kragujevac

Našem timu potrebni su kandidati na poziciji Inženjer proizvodne logistike koji:

 • Imaju iskustva u koordinaciji tokova materijala u okviru proizvodnog pogona
 • Učestvuju u planiranju optimalnog nivoa zaliha
 • Učestvuju u projektovanju pakovanja i manipulaciji uskladištenim materijalima
 • Podstiču inovativnost i usmereni su na rešavanje problema
 • Kontinuirano unapređuju sistem rada

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne spreme (inženjerske struke)
 • Poznavanje rada na računaru: MS Office, AutoCad
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

ZAMENIK DIREKTORA LOGISTIKE

Kragujevac

Našem timu potrebni su kandidati na poziciji Zamenika direktora logistike, čiji posao obuhvata:

 • Planiranje, organizaciju rada, implementaciju, motivisanje i kontrolu zaposlenih
 • Donošenje procedura i dokumentacije potrebne za optimalno funkcionisanje procesa
 • Učestvovanje u upravljanju i kontroli rada svih magacina, transporta i administracije
 • Učestvovanje u koordinisanju aktivnostima logistike sa drugim sektorima
 • Obezbeđenje optimalnog skladištnog prostora i optimalnog broja zaposlenih u sektoru
 • Izradu godišnjeg, kvartalnog i mesečnog plana rada
 • Nadzor nad postojanjem zakonom propisane dokumentacije koja prati robu
 • Usmerenost na nedostatak funkcionalnih i tehničkih znanja zaposlenih i usmerenost na  jačanja istih
 • Ocenjivanje rada zaposlenih u sektoru i iznošenje predloga za promene
 • Izrada izveštaja o radu sektora kojim rukovodi

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne sprem
 • minimalno 3 godine iskustva na rukovodećim pozicijama u okviru logistike
 • visok nivo poznavanja rada na računaru (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezik

Ukoliko ste preduzimljivi, verujete u uspeh, uporni ste i ne odustajete lako, a pritom  imate ambiciozne ciljeve, u kompaniji „Forma Ideale“ dobićete šansu da ostvarite karijeru kakvu ste želeli.

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE (jedan izvršilac)

Kragujevac

Našem timu potrebni su kandidati na poziciji Rukovodioca službe za pravne poslove:

 • Rukovodi radom Službe (planira, organizuje, koordinira i kontroliše poslove koji se obavljaju u Službi)
 • Sačinjava predlog operativnog plana rada Službe sa predlogom strateških i tekućih ciljeva službe i mera za njihovo sprovođenje
 • Izrađuje opšta i pojedinačna akata društva, vrši izmenu  Pravilnika i uputstava vezanih za rad privrednog Društva i stara se o njihovoj saglasnosti sa sa zakonima i drugim propisima
 • Prati promene u zakonskoj regulativi i implementira zakonske novine kroz izradu opštih i pojedinačnih akata Društva
 • Daje analizu uticaja predloženih i usvojenih izmena zakonskih propisa na pojedine delove poslovanja Društva
 • Predlaže mere za prilagođavanje i sprovođenje novih zakonskih rešenja u nadležnim sektorima i službama Društva, odnosno sagledavanja efekata primene istih.
 • Sprovodi odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na privredno Društvo
 • Vrši pripremu i izradu akata i materijala za sednice Skupštine društva
 • Izrađuje dokumenta na osnovu odluka koje je usvojila Skupština i vodi evidencije po Zakonu
 • Izrađuje i daje pravnu ocenu ugovora koje društvo zaključuje sa poslovnim partnerima i korisnicima, stalnim saradnicima i drugim pravnim i fizičkim licima
 • Prati ugovorene, zakonske i interne rokove i signalizira istek istih
 • Pripremu materijala za zastupanje privrednog Društva pred sudovima
 • Sastavlja tužbe za naplatu duga i štete, kao i predloge i odgovore na predloge, žalbe na presude odnosno rešenja
 • Stara se o imovinskim pravima Društva u delu ažurnosti i potpunosti dokumentacije koja prati sve vrste imovine društva
 • Zastupa preduzeće pred sudovima u krivičnim, parničnim, stečajnim i drugim sudskim i upravnim postupcima i upravnim sporovima
 • Daje pravna mišljenja od značaja za rešavanje spornih pravnih pitanja u primeni zakona i drugih propisa

Uslovi za prijavu:

 • VSS (pravni fakultet)
 • Minimalno 3 godine iskustva na rukovodećim poslovima u okviru pravnog sektora
 • Obavezno je da kandidat ima položen pravosudni ispit
 • Sposobnost brze organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem
 • Jake analitičke, pregovaračke i komunikacione sposobnosti
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SPECIJALISTA ZA STANDARDE (jedan izvršilac)

Kragujevac

Našem timu potrebni su kandidati na poziciji Specijaliste za standarde koji:

 • Sagledava sva dokumenata integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom
 • Vrši izradu internih poslovnika, politika sistema upravljanja, ciljeva sistema upravljanja, procedura, upustava, obrazaca, planova i pravilnika u skladu sa standardima
 • Sistematizuje i upravlja dokumentima integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom
 • Obezbeđuje da sva bitna dokumenta za integrisani sistem upravljanja budu pod kontrolom, tj. da jasno budu definisanje aktivnosti od potrebe za dokumentima pa sve do uništavanja dokumenata
 • Kontroliše implementaciju svih vrsta dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom
 • Kontinuirano prati i primenjuje propise i druga zakonska akta vezana za standarde koje primenjuje Društvo

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne spreme
 • Iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

INŽENJER U PROIZVODNJI

Kragujevac

Našem timu potrebni su kandidati na poziciji Inženjer u proizvodnji,koji su:

 • Zainteresovani za unapređenje poslovnih procesa
 • Otvoreni za inovativno razmišljanje i pristup radnim zadacima
 • Sposobni da blagovremeno uvide i preuzmu rizike i inicijativu
 • Identifikuju stvari koje treba poboljšati i motivisani su da rade na tome
 • Poznaju i primenjuju LIN metodologiju
 • Prikupljaju podatke i vrše analize i evaluacije procesa
 • Žele da rade u mladom timu, gde se ceni i podstiče inovativnost
 • Samostalno rešavaju probleme i donose odluke u uslovima kratkih rokova
 • Žele da usvajaju nova znanja i da dele postojeća
 • Učestvuju u izradi preventivnih planova održavanja mašina
 • Daju predloge za substituciju postojećih materijala i okova

Uslovi:

 • Završene studije tehničkog fakulteta (mašinstvo, elektrotehnika, industrijski menadžment)
 • Znanje rada na računaru: MS Office, AutoCad
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili slični pozicijama

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

MONTAŽER II

Obrenovac

Opis:

 • Vrši prijem robe (utovar i istovar) u skladu sa pravilima i internim procedurama
 • Odgovoran je za eventualna oštećenja koja načini na robi pri komisioniranju i montaži
 • Vrši utovar robe kupcima koji samostalno preuzimaju kupljenu robu
 • Vrši prevoz i montažu robe kupcima po nalogu na odredište, kao i eventualne povrate robe od kupaca u maloprodajni salon
 • Vrši montažu i demontažu proizvoda za potrebe maloprodaje u salonu
 • Odgovoran je za uredno vođenje i popunjavanje Izveštaja sa montaže i reklamacijskih zapisnika
 • Vrši uviđaj po prijavljenim reklamacijama i rešava reklamacije po nalogu nadređenih
 • Odgovoran je za stanje izložene robe u salonu i za stanje robe u priručnom magacinu salona
 • Odgovoran za postojanje putnog naloga u vozilu
 • Odgovoran je i obavezno sprovodi mere i primenjuje zakonske propise iz bezbednosti o saobraćaju
 • Ažurno vodi potrebne evidencije o stanju vozila i obavljanju prevoza
 • Daje izvrštaje o pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva u vozilu
 • Odgovoran je i materijalno je zadužen sa sredstvima za rad i alatom
 • Dostavlja dokumenataciju na razduženje i druge poslove

Uslovi za prijavu:

 • Lica bez stručne spreme i lica sa SSS
 • Iskustvo je poželjno

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

MONTAŽER I

Beograd, Vranje, Zaječar, Novi Pazar, Novi Sad, Subotica, Čačak

Opis:

 • Vrši utovar i istovar proizvoda i odgovara za eventaualno oštećenje robe
 • Odgovoran je i stara se o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Odgovoran je i obavezno sprovodi mere i primenjuje zakonske propise iz bezbednosti o saobraćaju
 • Vrši montažu proizvoda za potrebe kupaca po nalogu
 • Vrši montažu i demontažu proizvoda za potrebe maloprodaje u salonu
 • Planira potrebna sredstva za rad i dostavlja zahtev za nabavku
 • Vrši prevoz kupcima po nalogu na odredište
 • Kontroliše ispravnost vozila

Uslovi za prijavu:

 • Stručna sprema: SSS
 • Iskustvo u radu na poslovima montaže nameštaja
 • Vozačka dozvola B kategorije

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

VILJUŠKARISTA - MONTER

Beograd

Opis posla

 • Vrši prijem robe (utovar i istovar) u skladu sa pravilima i internim procedurama
 • Odgovoran je za eventualna oštećenja koja načini na robi pri komisioniranju i montaži
 • Vrši utovar robe kupcima koji samostalno preuzimaju kupljenu robu
 • Vrši prevoz i montažu robe kupcima po nalogu na odredište, kao i eventualne povrate robe od kupaca u maloprodajni salon
 • Vrši montažu i demontažu proizvoda za potrebe maloprodaje u salonu
 • Odgovoran je za uredno vođenje i popunjavanje Izveštaja sa montaže i reklamacijskih zapisnika
 • Vrši uviđaj po prijavljenim reklamacijama i rešava reklamacije po nalogu nadređenih
 • Odgovoran je za stanje izložene robe u salonu i za stanje robe u priručnom magacinu salona
 • Odgovoran za postojanje putnog naloga u vozilu
 • Odgovoran je i obavezno sprovodi mere i primenjuje zakonske propise iz bezbednosti o saobraćaju
 • Ažurno vodi potrebne evidencije o stanju vozila i obavljanju prevoza
 • Daje izvrštaje o pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva u vozilu
 • Upravlja viljuškarom za potrebe istovara i utovara proizvoda i materijala iz transportnog sredstva
 • Odgovora za svako nastalo oštećenje na viljuškaru, robi i osnovnim sredstvima koje nastane nepravilnom upotrebom viljuškara
 • Stara se i odgovoran je za higijenu i ispravnost viljuškara
 • Odgovoran je i materijalno je zadužen sa sredstvima za rad i alatom

Uslovi za prijavu:

 • SSS
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno iskustvo u montaži nameštaja
 • Obavezan sertifikat i iskustvo u upravljanju viljuškarom

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 10.8.2020. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Back to top
Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga u skladu sa Politikom privatnosti. Nastavkom korišćenja našeg sajta, slažete se sa upotrebom kolačića.
Slažem se