Molimo vas da rotirate ekran!

Posao

Aktuelni oglasi

INŽENJER KONTINUALNOG UNAPREĐENJA

Inženjer službe za kontinualno unapređenje biće deo tima odgovornog za razvoj i implementaciju sistema koji prati Lean metodologiju na nivou cele kompanije. U okviru svojih aktivnosti tim za kontinualno  unapređenje razvija kulturu aktivnog učestvovanja u poboljšanju procesa kod zaposlenih kojom se utiče na poboljšanje osnovnih indikatora performansi (KPI) kao što su OEE, kvalitet proizvoda, bezbednost na radu, redukcija otpada, očuvanje energije i troškovi proizvodnje.

Želiš da:

 • Učestvuješ i daš doprinos u razvoju Lean strategije kontinualnog unapređenja kompanije koja sadrži definisanje ciljeva, zadataka, projekata, gantograma i rokova
 • Vršiš obuku i mentorstvo radnika proizvodnje o principima metodologije, metodama, alatima i podstiče učešće radnika proizvodnje u davanju predloga projekata i sugestija
 • Pratiš planove po pitanju zadatih KPI i definišeš buduće akcije kako bi bili dostignuti godišnji ciljevi
 • Tražiš bottle-neckove u procesu i definišeš akcije za poboljšanje
 • Pratiš i definišeš gubitke koji se javljaju u procesu
 • Pomažeš rukovodiocima operacija na primeni metodologije
 • Edukuješ rukovodioce operacija i operatere o primeni sistema sugestija, kaizenima, 5S, autonomnom održavanju (Autonomous Maintenance - AM) od strane operatera
 • Pratiš i definišeš akcije koje se odnose na očuvanje čistoće i operativnosti radnog mesta primenom metode 5S
 • Daješ predloge za unapređenje i definišeš ih kroz Kaizen
 • Pratiš sistem sugestija i procenjuješ njihovu izvodljivost i vrednost
 • Vršiš procenu nivoa 5S, AM na pojedinačnim mašinama
 • Pripremaš procedure za autonomno održavanje
 • Pripremaš standardne operacione procedure
 • Pripremaš procedure za profesionalno održavanje, OPL lekcije u jednoj tački
 • Pripremaš nedeljne i mesečne izveštaje

Poseduješ:

 • Završene studije tehničkog fakulteta (mašinstvo, elektrotehnika, industrijski menadžment)
 • Odlične pisane i verbalne komunikacione veštine
 • Liderske veštine
 • Poznavanje rada na računaru - MS Office (Excel, Word, Powerpoint)
 • Radno iskustvo na sličnim ili istim pozicijama od minimum 3 godine
 • Iskustvo u radu sa nekom od metodologija kontinualnog unapređenja (Lean, WCM, TPS, TPM, BPS...)
 • Iskustvo u rešavanju problema (Kaizen, 5S, PDCA, 4M ili 6M, Value Stream Mapping, Ishikawa, 5Why, 5 Why 1 How...)
 • Iskustvo u vođenju projekata i timova

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


SPECIJALISTA KONTINUALNOG UNAPREĐENJA


Našem timu potrebni su kandidati na poziciji Specijaliste kontinualnog unapređenja:

 • Zainteresovan/a si za proizvodno radno okruženje i unapređenje poslovnih procesa
 • Otvoren/a si za inovativno razmišljanje i pristup radnim zadacima
 • Identifikuješ stvari koje treba poboljšati i želiš da radiš na tome
 • Upoznat/a si sa metodologijom „root cause” analize
 • Uživaš u uvodjenju metrike, identifikaciji problema i davanju rešenja
 • Interesuje te „mapping procesa”
 • Želiš da menjaš stanja iz „As is” u „To be”
 • Poznaješ metodologije Lean i Six sigma
 • Voliš da prikupljaš podatke i vršiš analize i evaluacije procesa
 • Želiš da radiš u mladom timu
 • Ceniš i podstičeš inovativnost
 • Sposoban/a si da blagovremeno uvidiš i preuzmeš rizike i inicijativu
 • Samostalno rešavaš probleme i donosiš odluke u uslovima kratkih rokova
 • Želiš da usvajaš nova znanja, kao i da deliš postojeća

Uslovi za prijavu:

 • Završene studije tehničkog fakulteta (mašinstvo, elektrotehnika, industrijski menadžment)
 • Poseduješ znanje rada na računaru: MS Office, AutoCad
 • Poznaješ strane jezike - engleski
 • Ukoliko si preduzimljiv/a, veruješ u uspeh, uporan/a si, imaš ambiciozne ciljeve, u kompaniji „Forma Ideale” imaš šansu da ostvariš karijeru kakvu si želeo/la.

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


MONTAŽER - VOZAČ

Beograd

Opis posla:

 • Vrši utovar i istovar proizvoda i odgovara za eventaualno oštećenje robe
 • Odgovoran je i stara se o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Odgovoran je i obavezno sprovodi mere i primenjuje zakonske propise iz bezbednosti o saobraćaju
 • Vrši montažu i demontažu proizvoda za potrebe maloprodaje u salonu
 • Vrši montažu proizvoda za potrebe kupaca po nalogu
 • Planira potrebna sredstva za rad i dostavlja zahtev za nabavku
 • Vrši prevoz kupcima po nalogu na odredište
 • Kontroliše ispravnost vozila

Uslovi za prijavu:

 • Stručna sprema: SSS
 • Iskustvo u radu na poslovima montaže nameštaja
 • Vozačka dozvola B kategorije

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


RUKOVODILAC POGONA ZA DIREKTNU PROIZVODNJU

Kragujevac

Opis posla:

 • Rukovodi radom pogona i kontroliše sve poslove koji se obavljaju u procesu proizvodnje
 • Izdaje radne zadatke poslovođama smena i neposredno radnicima i ocenjuje njihov rad
 • Organizuje proces proizvodnje uz poštovanje zadatih planova i parametara
 • Predlaže mesečni i nedeljni plan proizvodnje
 • Na osnovu plana otvara radne naloge za izradu proizvoda
 • Organizuje kontrolu isporuke gotovih proizvoda i prijem robe
 • Vrši proveru usaglašenosti neophodnih dokumenata za proizvodnju
 • Neposredno je odgovoran za organizaciju kvalitativnog i kvantitativnog prijema pločastog materijala

Uslovi za prijavu:

 • Minimum VII stepen stručne spreme (mašinske struke)
 • Poznavanje rada na računaru : MS Office (Excel napredni nivo), Auto CAD
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Minimum 5 godina radnog iskustva u organizaciji i upravljanju zaposlenih, planiranju  proizvodnje i vođenju projekata

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


INŽENJER ODRŽAVANJA

Kragujevac

Opis posla:

 • Predlaganje planova preventivnog, periodičnog i godišnjeg održavanja mašina i opreme,
 • Planiranje, predlog i poručivanje rezervnih delova za mašine i opremu
 • Vršenje nadzora nad servisom mašina i opreme, dnevnog i tekućeg održavanja opreme od strane korisnika
 • Realizacija i kontrola izvršenja plana održavanja
 • Održavanje kontakta sa službama za održavanje
 • Operativan rad na otklanjanju zastoja, puštanju mašina u probni rad, izradi uputstava za održavanje i rukovanje mašinama i opremom, programiranju i podešavanju istih
 • Izrada analiza otkaza i zastoja mašina
 • Obavljanje poslova predprijema mašina (usaglašavanje prateće dokumentacije, provera kompletnosti pristigle opreme, provera rezervnih delova, alata i pribora, provera usaglašenosti dobijenih sertifikata o ispravnosti sa domaćim zakonskim propisima)

Uslovi za prijavu:

 • Završen mašinski, elektrotehnički fakultet I sl.
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje rada CNC mašina
 • Znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


OPERATIVNI TEHNOLOG

Kragujevac

Opis posla:

 • Izrada tehničko-tehnološke dokumentacije za proizvode
 • Izrada dokumentacije i programa za sečenje i bušenje
 • Definisanje tehnološkog postupka
 • Praćenje izrade elemenata proizvoda u serijskoj proizvodnji i predlaganje korektivnih mera u slučaju nedostataka
 • Sastavljanje izveštaja o uočenim nedostacima u procesu proizvodnje sa predlozima za njihovo rešavanje i kontrolisanje sprovođenja tehnoloških postupaka, propisa, naredbi i drugih dokumenata
 • Ispravka podataka na proizvodnoj dokumentaciji u cilju obezbeđenja nastavka proizvodnje, u slučaju evidentiranih grešaka od strane izvršioca na proizvodnoj operaciji ili neposrednih rukovodilaca izvršilaca, do sprovođenja postupka izmene
 • Izrada, obrada, predaja i prijem zahteva za izmenom proizvoda i dokumentacije
 • Praćenje izrade prototipa kroz operacije u pogonu, uz izradu izveštaja o uočenim eventualnim neusaglašenostima

Uslovi za prijavu:

 • VII stepen stručne spreme, diplomirani mašinski inženjer sa ili bez radnog iskustva
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCad, Inventor)
 • Poznavanje engleskog jezika (viši nivo)
 • Sposobnost organizacije i realizacije posla u uslovima kratkih rokova

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


MONTAŽER U SALONU

Aleksinac, Aranđelovac, Novi Sad

Opis posla:

 • Vrši montažu robe koja se izlaže u maloprodajnom objektu
 • Odgovoran je za stanje izložene robe u salonu - oštećenja na eksponatima
 • Priprema robu za kupce koji sami nose robu
 • Priprema robu za isporuku sledećeg dana 
 • Održava urednost salonskog magacina
 • Vrši utovar i istovar robe za salon

Uslovi za prijavu:

 • Stručna sprema: SSS
 • Iskustvo u radu na poslovima montaže nameštaja

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


MONTAŽER - VOZAČ

Novi Sad, Novi Pazar, Paraćin, Čačak, Šabac

Opis posla:

 • Vrši utovar i istovar proizvoda i odgovara za eventaualno oštećenje robe
 • Odgovoran je i stara se o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Odgovoran je i obavezno sprovodi mere i primenjuje zakonske propise iz bezbednosti o saobraćaju
 • Vrši montažu i demontažu proizvoda za potrebe kupaca i salona
 • Planira potrebna sredstva za rad i dostavlja zahtev za nabavku
 • Vrši prevoz kupcima po nalogu na odredište
 • Kontroliše ispravnost vozila

Uslovi za prijavu:

 • Stručna sprema: SSS
 • Iskustvo u radu na poslovima montaže nameštaja
 • Vozačka dozvola B kategorije

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


ŠEF SALONA

Aleksinac

Opis posla:

 • Rukovodi radom salona (planira, inicira, organizuje, koordinira i kontroliše poslove koji se obavljaju u salonu)
 • Sprovodi poslovnu politiku firme, kodeks ponašanja
 • Verifikuje zahteve za nabavkom sredstava rada
 • Sprovodi zakonske propise u oblasti trgovine
 • Vrši nadzor nad organizovanjem transporta robe kupcima
 • Vrši nadzor nad kvantitativnim i kvalitativnim prijemom robe
 • Sačinjava izveštaje o troškovima koji prate poslovanje u salonu
 • Odgovoran je za ostvarenje planskih troškova
 • Odgovoran je za stanje međuljudskih odnosa u salonu
 • Daje predloge za prijem i otkaz zaposlenih
 • Daje predloge za uvećanje i umanjenje zarada zaposlenih
 • Ocenjuje rad zaposlenih

Uslovi za prijavu:

 • VSS, VS
 • Minimalno 3 godine iskustva na rukovodećim pozicijama
 • Sposobnost brze organizacije i rada pod vremenskim ograničenjem
 • Jake analitičke, pregovaračke i komunikacione sposobnosti
 • Visok nivo poznavanja rada na računaru (MS Office)
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


TRGOVAC

Aleksinac

Opis posla:

 • Obavlja usluživanje i prodaju robe kupcima
 • Naručivanje robe po zahtevu kupca
 • Utovar i isporuke robe kupcima
 • Obavlja kvantitativan i kvalitativan prijem robe
 • Pripremanje robe za prodaju i prezentacija proizvoda
 • Svakodnevno uređivanje prodajnog prostora

Uslovi za prijavu:

 • SSS
 • Iskustvo u prodaji
 • Poželjno poznavanje rada na računaru
 • Ljubaznost i prijatan pristup kupcu
 • Izvrsne prodajne i komunikacione veštine

Ukoliko ste zainteresovani kliknite na taster Prijava za posao.

Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.

*Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Back to top